2019
Metų veiklos ataskaita

Dovydas Kaminskas

Tauragės rajono savivaldybės meras

Tauragė – ekonomiškai stiprus ir modernus rajonas, į save atkreipiantis dėmesį inovatyviomis idėjomis ir drąsiais sprendimais. Tai, kad esame pastebimi ir vertinami, suteikia dar daugiau pasitikėjimo savimi, įrodo, kad ir nedideli rajonai atsakingai kuria rytojų ateities kartoms.

Įgyvendindami vieną pagrindinių savo tikslų – dirbti Tauragės rajono gyventojų labui, sparčiais žingsniais judame į priekį, vykdydami projektus, formuojančius rajono identitetą, jaunimo politiką, kultūrą, gerinančius šeimų gyvenimo kokybę

Siekiant išugdyti atsakingas ir kūrybingas asmenybes bei sukurti šiandieninio moksleivio poreikius atitinkančią aplinką reikalinga spartesnė švietimo politikos raida, todėl reformos neišvengiamos. Turime nebijoti priimti sunkius sprendimus, kad ateityje galėtume džiaugtis rezultatais.

Gyventojų suteiktas pasitikėjimas tampa svarbiu ir rimtu įsipareigojimu tęsti pradėtus darbus sąžiningai, atsakingai, atvirai, su pagarba vienas kitam.

Modestas Petraitis

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Dirbdami kartu darome viską, kad Tauragė keistųsi, tapdama vis patrauklesniu, patogesniu, jaukesniu ir saugesniu gyventi rajonu, kuriame sudaromos palankios sąlygos kurtis šeimoms, dirbti ir leisti laisvalaikį.

2019 m. atlikta daug darbų, sėkmingai įgyvendinti reikšmingi projektai. Vieni iš svarbiausių – Tauragės baseino statybos darbų užbaigimas, Martyno Mažvydo progimnazijos renovacija, apšvietimo modernizavimas, mokymo priemonių užtikrinimas mokiniams bei laukiančiųjų į darželius eilės sumažinimas.

Dėkoju ne tik savivaldybės administracijos, seniūnijų, įstaigų darbuotojams, tarybos nariams bei visiems kitiems, sunkiu darbu prisidedantiems prie visų gerovės kūrimo ir įvairių projektų įgyvendinimo, bet ir neabejingiems gyventojams, teikiantiems pasiūlymus bei siūlantiems savo idėjas.

Tikiu, kad pradėdami naujus ir tęsdami vykdomus darbus ir kitais metais pasieksime puikių rezultatų, kurie ne tik džiugins, bet ir skatins eiti į priekį.

Tauragės rajono taryba

Liberalų sąjūdžio frakcija (priklauso valdančiajai koalicijai)

Darius Stankus, Sigitas Mičiulis, Dovydas Kaminskas, Eglė Ramanauskaitė, Rima Bandzinaitė-Latožienė, Linas Janušonis, Vilmantas Liorančas.

Lietuvos krikščionių demokratų frakcija (priklauso valdančiajai koalicijai)

Giedrė Stulginskienė, Tomas Alijošius, Raimondas Matemaitis

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija (priklauso valdančiajai koalicijai)

Kęstutis Balašaitis, Jolanta Skrodenienė, Virginija Eičienė

Socialdemokratų partijos frakcija (priklauso opozicijai)

Darius Petrošius, Rita Grigalienė, Pranas Petrošius, Efrema Bitinienė, Viktoras Kovšovas, Matas Petraitis, Vaclovas Karbauskis, Stasys Lapė.

Nepriklausoma frakcija „Nepartinė Tauragė“

Vidas Bičkus, Robertas Piečia, Eugenijus Margis, Sigitas Kancevyčius.

Dirbame Tauragės labui ir dėkojame Tauragės krašto žmonėms už pasitikėjimą ir savo kasdieninį darbą, vardan krašto gerovės!