Biudžetas

Paskirstytos lėšos 2019 metais pagal sritis

Savivaldybės valdomos įmonės

  • UAB „Tauragės vandenys“ – užbaigta rangos darbų sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“ (paklota ~1,5 km vandentiekio tinklų, ~ 2,6 km nuotekų tinklų, įrengtos 3 nuotekų perpumpavimo stotelės);

  • UAB Tauragės šilumos tinklai 2021 m., vykdydami biokuro įsigijimo strategiją ir įsigydami biokuro rezervą vasarą, išleido 102 proc. mažiau, lyginant su biokuro rinkos kaina šildymo sezono metu. Tai leido patekti tarp pigiausiai šilumą tiekiančių Lietuvos šilumos tiekėjų;

  • Tauragės regioniniame sąvartyne įrengta dujų surinkimo sistema (sutarties vertė – 108 851,60 Eur su PVM);

  • UAB „Dunokai“ įsigijo vakuuminę šlavimo mašiną šaligatviams ir aikštėms šluoti, tralą ir plentvolį;

  • Atnaujinti ir modernizuoti daugiabučiai, įrengti šilumos punktai Dvaro k. gyvenvietėje;

  • Su APVA pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis dėl maisto / virtuvės atliekų (MVA) tvarkymo. Projektui ES lėšų skirta iki 772 499,74 Eur be PVM.

Darbuotojų skaičius valdomose įmonėse:

Centralizuoto šildymo kainos Tauragės rajone

Lietuvoje tris mėnesius iš eilės (gruodį, sausį, vasarį) už šilumą mažiausiai moka tauragiškiai

Lėšos, gautos už privatizuotus objektus

2021 m. aukcionuose parduoti žemės sklypai:

  • Naujoji g. 34, Tauragėje (0,8459 ha). Pradinė kaina 67 186 Eur, parduota už 68 529,72 Eur;

  • Gaurės g. 29D, Tauragėje (0,4316 ha). Pradinė kaina 17 286 Eur, parduota už 25 200 Eur;

  • Mačernio g. 14, Tauragėje (0,1195 ha). Pradinė kaina 12 356 Eur, parduota už 16 601,04 Eur;

  • Turgaus g. 6, Tauragėje (0,2152 ha). Pradinė kaina 19 704 Eur, parduota už 21 476,32 Eur.

2021 m. aukciono būdu parduota 15 butų ir 2 gyvenamieji namai

Lėšos, gautos iš NŽT už parduotus žemės sklypus

Lėšos, gautos už parduotą turtą