Biudžetas

Paskirstytos lėšos 2022 metais pagal sritis

Savivaldybės valdomos įmonės

  • Vykdoma rangos darbų sutartis „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“. Rangos darbai pabaigti Gedimino g., Kovo 11-osios g. ir Liepų g.

  • UAB „Dunokai“ įsigijo ratinį krautuvą Bobcat ir asenizacinę (vakuuminę) mašiną Iveco.

  • UAB Tauragės autobusų parkas parengė projektą saulės elektrinei įsigyti, gavo APVA patvirtinimą dėl finansavimo ir 2023 m. pradžioje planuoja pradėti naudoti.

  • Atnaujinta (modernizuota) 14 daugiabučių namų. Atliktų darbų vertė – 3 541 000,00 Eur su PVM.

  • UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas ES projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, baigia statyti pastatą, skirtą pakartotinio naudojimo atliekoms tvarkyti, taip pat buvo įsigyta mišrių komunalinių atliekų ir/ar pakuočių rūšiavimo linija.

  • UAB Tauragės šilumos tinklai parengė pelenų panaudojimo planą, kuris 2022 m. spalio mėn. buvo sėkmingai įvykdytas. Bendrovė sutaupė 132 000 Eur, kuriuos būtų išleidusi pelenų utilizavimui, o kelio tiesimui panaudoti 1805,24 tonų pelenų teiks naudą gyventojams.

  • UAB Tauragės butų ūkis, įgyvendinant projektą „Dujų balionų keitimas kitais energijos šaltiniais“, 2022 m. atliko dujinių viryklių keitimą į elektrines virykles 50-yje daugiabučių gyvenamųjų namų.

Centralizuoto šildymo kainos Tauragės rajone

Šildymo kainos Tauragės miesto gyventojams - vienos mažiausių Lietuvoje.

Lėšos, gautos už privatizuotus objektus

2022 m. aukcionuose parduoti žemės sklypai:

  • Naujoji g. 48, Tauragėje (0,1893 ha). Pradinė kaina 13 086 Eur, parduota už 31 395 Eur.

  • Pamiškių g. 7, Tauragėje (0,6023 ha). Pradinė kaina 61 896 Eur, parduota už 61 896 Eur;

  • Dainos g. 16A, Tauragėje (0,0601 ha). Pradinė kaina 6 666 Eur, parduota už 10 200 Eur.

2022 m. aukciono būdu parduota 11 butų ir 2 dalys ūkinių pastatų ir administracinės patalpos.

Lėšos, gautos iš NŽT už parduotus žemės sklypus

Lėšos, gautos už parduotą turtą