Biudžetas

Paskirstytos lėšos 2019 metais pagal sritis

Savivaldybės valdomos įmonės

  • 2019 m. Paberžių katilinėje pradėtas eksploatuoti biokuru kūrenamas 8 MW galios vandens šildymo katilas, kurio vertė 698 990 Eur.

  • UAB Tauragės autobusų parkas planuoja įgyti 5 elektroautobusus. Vienas elektra varomas autobusas pristatytas 2020 m. sausio 21 d. Dar du autobusai bus pristatyti šių metų pavasarį. 85% nansuojama iš Europos Sąjungos lėšų.

  • UAB ,,Tauragės vandenys” per 2019 metus uždirbo 80 tūkst. Eur pelno. Įgyvendintas paviršinių nuotekų plėtros / rekonstrukcijos projektas, kurio metu mieste pastatyti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai su tinklais.

99 proc. šilumos energijos pagaminta iš biokuro, kuris yra ekologiškas energijos šaltinis.

Darbuotojų skaičius valdomose įmonėse:

Per 5 metus darbuotojų skaičius sumažintas 20 %.

Centralizuoto šildymo kainos Tauragės rajone

Lėšos, gautos už privatizuotus objektus

2019 m. Aukcionuose parduotas turtas

  • Garažas su ir 0,50 ha žemės sklypu (Tauragė, Jūros skg. 17) – 49 121 Eur;

  • Trys sandėliai su 0,64 ha žemės sklypu (Tauragė, Jūros skg. 19) – 47 497 Eur;

  • Garažas su 0,55 ha žemės sklypu (Tauragė, Jūros skg. 15) – 46 477 Eur;

  • Buvusiame kariniame miestelyje parduoti visi pastatai, kurie buvo įtraukti į Viešame aukcione parduodamų objektų sąrašą.

2019 m. parduoti 26 objektai, 8 iš jų – buvusiame kariniame miestelyje.

Parduodamo nenaudojamo turto plotas

Lėšos gautos už parduotą turtą