2017–2022 m. ES projektai

Svarbiausi vykdomi projektai

 • Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra;

 • Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg. rekonstrukcija;

 • Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragėje

 • Integralios pagalbos teikimas rajono gyventojams;

 • Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra;

 • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone;

 • Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra;

 • Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje;

 • Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas;

 • Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra MKC;

 • Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse;

 • Miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas;

 • Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijos mokslų priemonėmis;

 • Darnaus judumo priemonių diegimas.

2017–2022 m. ES projektai

Svarbiausi įvykdyti projektai

 • Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas;

 • Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ modernizavimas;

 • VRCM „Pušelė“ remontas;

 • Buitinių nuotekų tinklų (Akacijų g.) ir nuotekų valymo įrenginių (Akacijų g. 5) rekonstrukcija;

 • Lakštingalų g. (Dapkiškių k.) asfaltavimas, pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas;

 • Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Stadiono g. (Gaurės mstl.);

 • Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas;

 • Individualių gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Tauragės aglomeracijoje;

 • Viešosios erdvės Mažonuose sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams;

 • Viešosios erdvės Tauruose sutvarkymas ir pritaikymas ikimokyklinio ugdymo poreikiams;

 • Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimas pažeistai melioracijos infrastruktūrai rajone atstatyti.

Planuojami projektai

 • Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija;

 • Tauragės sen. Dacijonų k. Kaimynų ir Sodų gatvių bei Mažonų sen. Šakviečio k. Bendruomenės gatvės kapitalinis remontas;

 • Žygaičių sen. Žygaičių mstl. Parko gatvės ir  Bažnyčios gatvės atkarpos bei Skaudvilės sen. Pilsūdų k. Miško gatvės atkarpų kapitalinis remontas;

 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (papildomi darbai);

 • Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija;

 • MSNA ,,Aukštupių elbenta“, ,,Šunijos intakai“ ir ,,Agluonos intakas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas;

Visus vykdomus ir planuojamus darbus rasite darbai.taurage.lt

Skirta rekordinė suma melioracijai iš ES, savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų

Svarbiausi įgyvendinti projektai

 • Sutvarkytas Taurų k. Alėjos, Žolynų ir Ežeruonos gatvių paviršinio vandens nuvedimas;

 • Suremontuotos pralaidos Mažonų sen., Pagirupio k., Žygaičių sen., Putokšlių k., Gaurės sen., Stragutės k.;

 • Įrengtas pakelės griovys Gaurės sen., Eičių k.;

 • Suremontuotas drenažo tinklas Taurų gyvenvietėje;

 • Lauksargių, Skaudvilės ir Tauragės seniūnijose suremontuota 9,975 km griovių, 14 pralaidų ir 35,256 ha drenažo tinkle.

 • Įgyvendinti melioracijos griovių remonto projektai: Sartininkų kadastrinėje vietovėje – 7,40 km. Taurų ir Dapkiškių kadastrinėse vietovėse – 3,20 km.