ES projektai

Dalis šiuo metu vykdomų projektų:

 • Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragėje;

 • Integralios pagalbos teikimas rajono gyventojams;

 • Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra;

 • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone;

 • Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra;

 • PSPC veiklos efektyvumo didinimas;

 • „Sveikam gyvenimui sakome – TAIP“;

 • Darnaus judumo priemonių diegimas;

 • Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija;

 • Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijos mokslų priemonėmis;

 • Žygaičių sen. Žygaičių mstl. Parko gatvės ir Bažnyčios gatvės atkarpos bei Skaudvilės sen. Pilsūdų k. Miško gatvės atkarpų kapitalinis remontas;

 • Žygaičių ir Pagirupio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija.

Planuojami projektai

 • Tauragės rajono savivaldybės nutolusios saulės elektrinės įrengimas;

 • Šilumos siurblių įrengimas Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos pastate;

 • Mokslo paskirties pastato Dariaus ir Girėno g. 11A, Tauragė, kapitalinio remonto darbai;

 • Mokslo paskirties pastato Gėlių g. 9, Gaurės sen., Gaurės mstl. Tauragės r. sav., išorės remontas;

 • Mokslo paskirties pastato Melioratorių g. 4A ir Melioratorių g. 9, Tauragė, išorės remontas;

 • Mokslo paskirties pastato Turgaus a. 6, Skaudvilėje, Tauragės r. sav., išorės remontas.

Vykdomi ES projektai socialinėje srityje

Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

Paslaugas planuota suteikti 360 asmenų. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. projekto veiklose dalyvavo 1490 unikalūs dalyviai. Asmeninio asistento paslauga nemokamai suteikta 21 asmeniui. Bendra projekto vertė 539,7 tūkst. Eur.

Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams

2021 m. tęsiamas integralios pagalbos paslaugų teikimas (dienos socialinė globa ir slauga namuose). 2021 metais paslaugos suteiktos ar teikiamos 55 sunkios negalios asmenims. Šias paslaugas gyventojams teikia 4 mobilios darbuotojų komandos (slaugytojai ir jų padėjėjai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, reabilitacijos specialistas ir kt.).

Melioracija

Svarbiausi įgyvendinti projektai

 • Savivaldybė aktyviai dalyvauja įgyvendinant melioracijos statinių rekonstrukcijų projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama žemės ūkio vandentvarkai“;

 • Įvykdytas projektas „Melioracijos tinklų Kęsčių k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav. rekonstravimas“, kurio metu rekonstruotas 635 m drenažo rinktuvas;

 • Suremontuotos drenažo sistemos Skaudvilės sen., Pilsūdų ir Kalniškių kaimuose;

 • „Tauragės r. sav. Lomių k. v. griovių up. Žalpė, Ž-1, GR-1, GR-2, GR-3 ir jų statinių remontas“ (suremontuota 7,03 km griovių ir 7 pralaidos);

 • Atlikti 38 km griovių, 2 tiltų ir 2 užtvankų priežiūros darbai;

 • Įgyvendintas „Tauragės r. Taurų k. v. melioracijos projekto Nr. 5 griovių ir jų statinių remontas“ (suremontuota 4,2 km griovių ir 7 pralaidos);

 • Suremontuota valstybei nuosavybės teise priklausanti pralaida Žygaičių sen., Ringinių k.;

 • „Žygaičių MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“;

 • „Pagirupio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“;

 • „MSNA „Šunijos intakai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“.