Socialinė parama

Tomas Raulinavičius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Toliau vykdoma skurdo ir atskirties mažinimo programa, plėtojama socialinių paslaugų sistema, užtikrinant šių paslaugų prieinamumą ir stiprinant socialinę integraciją. Programoje dalyvavo 5 nevyriausybinės organizacijos, kurioms skirta 37 540 Eur.

Siekiant pagerinti socialinio būsto prieinamumą asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą, įgyvendinamas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“, kurio metu įsigyti butai siūlomi laukiantiems socialinio būsto eilėje.

2019 metais nupirkta 17 butų. 2020 m. Tauragės rajone planuojama įsigyti dar daugiau būstų.

Socialinio būsto eilė

Dantų protezavimo Išlaidų kompensavimas

2019 m. gauti 73 prašymai kompensuoti dantų protezavimo išlaidas, patenkinti 68, išmokėta 21 800 Eur.

Vaikų dienos centrų finansavimas

Išmokos vaikams (tūkst. €)

Socialinę pašalpą gaunančių šeimų skaičius ir išmokėta suma (tūkst. €)

Kredito ir renovacijų palūkanos, nemokamas maitinimas, mokinio reikmenų lėšos (tūkst. €)

Sveikata ir sveikatos infrastruktūra

  • Gautas nansavimas (1 591 812 €) Geriatrijos skyriui VšĮ Tauragės ligoninėje steigti;

  • Įsigyta būtina medicinos įranga, baldai VšĮ Tauragės ligoninės Nervų ligų skyriaus infrastruktūrai modernizuoti, pacientų gydymo kokybei gerinti (534 000 €);

  • Pateikta paraiška bendradarbiavimo per sieną LT-PL tarptautiniam projektui, kurio metu VšĮ Tauragės ligoninė planuoja įsigyti medicinos įrangą gastroskopijų kabinetui, skaitmenizuoti mamografą (277 000 €);

  • Parengtas VšĮ Tauragės ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus rekonstrukcijos techninis projektas. Skubiosios pagalbos skyrių numatyta plėsti, atskirti suaugusiųjų ir vaikų priėmimo patalpas, vienoje vietoje koncentruoti gydytojų specialistų kabinetus, Radiologijos diagnostikos patalpas.

  • Suremontuotos VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro trečio aukšto patalpos, įsigyti 5 odontologiniai įrenginiai, panoraminis rentgenas, vakuuminis siurblys ir kompresorius, 2 ginekologinės kėdės, de briliatorius, bakteriocidinė lempa ir kita įranga.

  • Atnaujintos VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro laukiamojo ir registratūros patalpos.

Projektai neįgaliesiems

Neįgaliųjų socialinė integracija

Neįgaliųjų socialinė reabilitacija

Dienos centro neįgaliesiems patalpų (K. Donelaičio g. 21) įrengimas

2019 metais dviejų būstų pritaikymui neįgaliesiams skirta 24,1 tūkst. eurų

Civilinė metrikacija

Gimimai

Mirtys

Ištuokos

Santuokos