Socialinė parama

Tomas Raulinavičius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Plečiantis socialinių paslaugų infrastruktūrai, socialinių paslaugų gavėjų skaičius kasmet didėja. 2020 m. socialinių paslaugų gavėjų skaičius išaugo iki 13,5 proc. Toliau buvo plėtojamos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, dienos užimtumas vaikų dienos centruose, išaugo ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius.

 

2020 m. vaikų dienos centrų veiklą vykdė 2 religinės bendruomenės ir 10 nevyriausybinių organizacijų, kurios teikė paslaugas 242 vaikams. Programai įgyvendinti iš savivaldybės ir valstybės biudžeto skirta 226,2 tūkst. Eur.

 

Siekiant pagerinti socialinio būsto prieinamumą asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą, įgyvendintas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“, kurio metu įsigyti butai laukiantiems socialinio būsto eilėje.

 

Šiuo metu savivaldybės ir socialinių būstų skaičius – 491. 2020 m. vidaus patalpų remontas atliktas 35 socialiniuose būstuose, skirta – 85,3 tūkst. Eur.

Socialinio būsto eilė

Socialinių būsų remontui skirta 85 397 eurų. Suremontuoti 35 būstai

Skurdo ir atskirties mažinimo programa

Išmokos vaikams (tūkst. eurų)

Nemokamas maitinimas (tūkst. eurų)

Socialinę pašalpą gaunačių šeimų skaičius ir išmokėta suma (tūkst. eurų)

Projektai neįgaliesiems

Neįgaliųjų socialinė reabilitacija

Neįgaliųjų socialinė integracija

2020 metais 4 būstų pritaikymui neįgaliesiems skirta 36 tūkst. eurų

Vykdomi ES projektai socialinėje srityje

  • Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai. Paslaugas planuota suteikti 360 asmenų. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. projekto veiklose dalyvavo 1249 unikalūs dalyviai. Teikiama nauja asmeninio asistento paslauga 5 negalią turintiems asmenims.

  • Integralios pagalbos paslaugos (dienos socialinė globa ir slauga namuose) nuolat teikiamos 40 sunkios negalios asmenų. Šias paslaugas gyventojams teikia 4 mobilios darbuotojų komandos (slaugytojai ir jų padėjėjai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, reabilitacijos specialistas ir kt.).

  • „Gramančios“ ir Mažonų seniūnijos iniciatyva įgyvendintas Tauragės vietos veiklos grupės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotas projektas. Atidaryti Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ socialinės globos namai (juose apgyvendinta 19 asmenų).

  • 2020 m. užbaigtas Nestacionarių socialinių paslaugų plėtros projektas, įrengtas Dienos centras neįgaliesiems: įsigyta kompiuterinė įranga, buitinė, darbiniams įgūdžiams ugdyti reikalinga technika, reabilitaciniai treniruokliai, įrengtos kompiuterinės darbo vietos, nupirkti įvairūs baldai.

  • 2020 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“. Parapijos namų II aukšte bus įrengtos patalpos vaikų dienos centrui (partneriai Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijos namai ir Tauragės šeimos gerovės centras).

Civilinė metrikacija

Gimimai

Mirtys

Santuokos

Ištuokos