Socialinė parama

Socialinio būsto eilė

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Neįgaliųjų socialinė integracija

Projektai neįgaliesiems

Skurdo ir atskirties mažinimo programa

Išmokos vaikams (tūkst. eurų)

Nemokamas maitinimas (tūkst. eurų)

Socialinę pašalpą gaunančių šeimų skaičius ir išmokėta suma (tūkst. eurų)

Vykdomi ES projektai socialinėje srityje

Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

Paslaugas planuota suteikti 360 asmenų. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. projekto veiklose dalyvavo 1490 unikalūs dalyviai. Asmeninio asistento paslauga nemokamai suteikta 21 asmeniui. Bendra projekto vertė 539,7 tūkst. Eur.

Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams

2021 m. tęsiamas integralios pagalbos paslaugų teikimas (dienos socialinė globa ir slauga namuose). 2021 metais paslaugos suteiktos ar teikiamos 55 sunkios negalios asmenims. Šias paslaugas gyventojams teikia 4 mobilios darbuotojų komandos (slaugytojai ir jų padėjėjai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, reabilitacijos specialistas ir kt.).

Civilinė metrikacija

Gimimai

Mirtys

Santuokos

Ištuokos