Sveikatos sritis

VšĮ Tauragės ligoninė

 • Išplėtos Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus patalpos, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė (625 000 Eur);

 • Atnaujinta virtuvės įranga (70 000 Eur);

 • Įsigyta laparoskopinė įranga operacinei (150 000 Eur);

 • Įsigyta skaitmeninė rentgeno sistema (265 000 Eur);

 • Atliktas endoskopijų kabineto remontas pritaikant patalpas paciento priežiūrai po procedūrų (11 700 Eur);

 • Įsigyta medicinos įranga (videokolonoskopas, akių diagnostikos prietaisas ir kt.) (132 600 Eur);

 • Instaliuota laparoskopinė įranga Ginekologijos skyriaus operacinėje (96 000 Eur);

 • Skaitmenizuotas mamografas, prietaisą perkeliant į suremontuotas patalpas Jūros g. 5 (94 000 Eur);

 • Atliktas Konsultacijų poliklinikos registratūros remontas, atnaujinti baldai ir įranga (15 000 Eur);

 • Vykdomi Geriatrijos skyriaus statybos darbai (1 325 933 Eur).

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC)

 • Atnaujintos laukiamojo ir registratūros patalpos, nupirkti registratūros ir pacientų laukiamojo baldai.

 • Suremontuoti chirurginis, tvarstomasis, profilaktinių apžiūrų, psichikos sveikatos centro kabinetai, šiems kabinetams nupirkti nauji baldai.

 • Tęsiamas projektas „Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams“. Per 2020 m. išgydyta 10 pacientų.

 • Nupirktas automobilis pacientams namuose lankyti.

 • Atnaujinta greitosios medicinos pagalbos medicininė įranga – nupirkti nauji defibriliatoriai (5 vnt.).

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 • Tęsta projekto „Sveikam gyvenimui sakome - TAIP!“ veikla (2020 m. įsisavinta 48 407 Eur).

 • Parengti ir pateikti vertinti 2 projektai: „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis (tenkanti projekto išlaidų suma – 139 099 Eur) ir „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ (bendra projekto vertė – 82 765 Eur)

 • Pradėtas vykdyti Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Aktyviam gyvenimui sakome – TAIP“ (2020 m. įsisavinta 13 800 Eur).

 • Įgyvendinti 5 projektai („Sąmoninga tėvystė“, „Vaikų higienos įgūdžių ugdymas“, „Gerinkime psichinę sveikatą kartu“, „Aktyvus bet kokiu oru“, „Širdies ir kraujagyslių ligų programa“), finansuojami Tauragės r. savivaldybės specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšomis (bendra projektų vertė – 9 500 Eur).

COVID-19 situacijos valdymas

 • 2020 m. kovo mėnesį aktyvuota Tauragės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) veikla.

 • Suorganizuoti 66 ESK ir ESOC posėdžiai, kurių metu buvo priimti svarbūs sprendimai siekiant suvaldyti COVID-19 ligos plitimą Tauragės rajono savivaldybėje.

 • Tauragės ESK įpareigojo administracijos direktorių sukaupti civilinės saugos rezervą.

 • Nuolat aprūpinami visų Savivaldybės ugdymo ir kitų įstaigų bei organizacijų darbuotojai.

 • Pradiniame etape (2020 m. kovo mėn.) apsaugos ir kitomis būtinomis priemonėmis buvo aprūpinti sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų darbuotojai, policininkai, ugniagesiai gelbėtojai ir šaulių atstovai.

 • Viešojoje erdvėje anksti pradėta teikti informacija apie COVID-19 ligos valdymą, reikalavimus, operatyviai suburtas operacijų centras, paskelbtos sritys dėl paslaugų teikimo rajono gyventojams, grįžtantiems iš užsienio, ir ligoniams (pavežimas, apgyvendinimas ir kt.).

 • Skubiai sukurtas internetinis puslapis koronavirusas. taurage.lt, kuriame aiškiai ir paprastai pateikta susisteminta informacija ir svarbiausi kontaktiniai duomenys. Puslapis aplankytas daugiau kaip 50 tūkst. kartų.

Tauragės rajono savivaldybė COVID-19 ligai suvaldyti iš viso skyrė 581,3 tūkst.

 • - 448,3 tūkst. Eur sudarė direktoriaus rezervo lėšos (transportavimas, Autobusų parko dėl COVID-19 pandemijos patirtų nuostolių kompensavimas, izoliuotų asmenų apgyvendinimas, laiptinių dezinfekavimas, dezinfekcinių ir apsaugos priemonių įsigijimas);

 • - 50 tūkst. Eur tarybos sprendimu skirta Tauragės ligoninei (plaučių vėdinimo aparatams ir nameliams (pacientams izoliuoti) įsigyti);

 • - 83,0 tūkst. Eur sudarė savivaldybės įstaigų išlaidos dezinfekcinėms ir apsaugos priemonėms, patalpų pritaikymui ir kt.;

 • Iš valstybės biudžeto kompensuota 408,3 tūkst. Eur.