Bendruomenių rėmimo programa

Virginija Eičienė

Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Džiugu, kad mūsų rajone veikiančios 33 kaimo ir 7 miesto bendruomenės stiprėja ne tik pačios viduje, bet ir glaudžiai bendradarbiauja su kultūros įstaigomis, bibliotekomis, dalijasi gerąja patirtimi, idėjomis, kartu įgyvendina projektus. Tai įrodė ir šių metų rezultatas – Skaudvilės miesto tapimas Lietuvos mažąja kultūros sostine. Džiaugiamės, kad bendruomenės naudojasi ne tik savivaldybės suteikiamu nansavimu, bet ir aktyviai teikia paraiškas ministerijų administruojamų programų nansavimui gauti.

Bendruomenių rėmimas

  • Socialinio ir bendruomeninio verslo darbo vietų kūrimas bendruomenėse. Prie 5 darbo vietų įkūrimo Pagramančio daugiafunkciniame centre (3) bei Dacijonų ir Eičių bendruomenėse (po 1) prisidėta 59 235 Eur;

  • Bendruomenių patalpų komunalinių išlaidų padidėjimas (įkūrus Tauragės bendruomenių namus);

  • Bendruomenių pirmininkų kanceliarinių išlaidų kompensavimas (24 000 Eur).

Lyginant su 2018 m., bendruomenių veiklai 2019 m. skirta 2 kartus daugiau lėšų.

Kultūros renginių rėmimas

Nevyriausybinių organizacijų rėmimas

Tauragės miesto šventė

3 dienos

6 koncertai

20 renginių

25 000 dalyvių

Tarptautiniai festivaliai Tauragėje:

Liudo Mikalausko organizuojamas tarptautinis Tauragės muzikos festivalis (FB: Tauragesfestivalis)

Irenos Kalvanaitės-Pavilanskienės organizuojamas tarptautinis Martyno Mažvydo festivalis ,,Giesmė mano žemei“

Džiazo dienos Tauragėje (www.tauragejazz.lt)

Tarptautinis vyrų chorų festivalis (www.taurageskc.lt)

Viešieji renginiai

Rugsėjo 1-osios šventė

Kalėdų eglutės įžiebimo šventė

Skaudvilės miesto šventė

Šeimos diena

Valstybinių švenčių minėjimai