Švietimas

Vaikų ir darželių grupių skaičius rajone

Mokinių skaičiaus kaita rajono mokyklose

Vaikų vasaros stovyklų finansavimas

Tauragės r. savivaldybė viena iš daugiausiai lėšų vaikų vasaros poilsiui skiriančių savivaldybių

Sporto renginių projektų finansavimas

2020 m. paraiškas teikė 19 organizacijų. Iš viso pateiktos 36 paraiškos, iš jų finansuotos – 25.

Premijos už aukštus sportinius pasiekimus

2020 m. premijos skirtos 20 sportininkų, 6 treneriams ir 2 komandoms.

Neformaliojo mokinių sportinio ugdymo krepšelis

Tauragės mieste ir rajone esančių sporto salių panaudojimą ir užimtumą galima stebėti adresu sportas.taurage.lt

Švietimo projektai

Nauja!

Visi mokytojai, dirbantys su pradinių klasių mokiniais, pakviesti kelti kvalifikaciją dalyvaujant informatikos ir technologinės kūrybos mokymo (si) programoje „Teachers Lead Tech“. Programoje dalyvauja 64 mokytojai iš Tauragės „Aušros“, „Šaltinio“, Tarailių ir Martyno Mažvydo progimnazijų, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos, Tauragės r. Žygaičių ir Skaudvilės gimnazijų, VRCM „Pušelė“. Programos trukmė: 2020 m. spalio 15 d. – 2021 m. birželio 30 d.

Visi rajono priešmokyklinio ugdymo, 1–10 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai aprūpinti būtiniausiomis mokymo(si) priemonėmis (suma – 87 253 Eur);

Visiems rajono pedagogams įteikti darbo priemonių rinkiniai (suma – 14 371 Eur).

Toliau vykdoma programa „Vaisių ir daržovių vartojimo mokyklose skatinimas“. 2020 m. į mokyklas buvo pristatomi obuoliai ( 3885 kg) ir morkos (1955 kg).

Tauragės r. savivaldybė 2019–2020 m. m. vykdė mokinių pažangumo skatinimo projektą, kurio metu skirtos premijos (suma – 22 300 Eur)

Tauragės „Aušros“ progimnazijai ir Jovarų pagrindinei mokyklai skirti mokykliniai autobusai

2020–2021 m. m. priešmokyklinio ugdymo ir 1–4 klasių mokiniams išdalinta 1000 vnt. šviesą atspindinčių liemenių;