Švietimas

Vaikų ir darželių grupių skaičius rajone

+15 naujų pilnų grupių!

Mokinių skaičiaus kaita rajono mokyklose

Tauragės r. savivaldybė viena iš daugiausiai lėšų vaikų vasaros poilsiui skiriančių savivaldybių!

5 vieta Iš 60 savivaldybių!

Sporto renginių projektų finansavimas

Premijos už aukštus sportinius pasiekimus

Neformaliojo mokinių sportinio ugdymo krepšelis

2019 metais premijos už aukštus sportinius pasiekimus skirtos 68 sportininkams ir 9 treneriams

sportas.taurage.lt

Švietimo projektai

Nauja!

Visi rajono priešmokyklinio ugdymo, 1–10 klasių
ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai (4518) aprūpinti būtiniausiomis mokymosi priemonėmis (vertė – 87 464 Eur).

Tauragės r. savivaldybė ir Tauragės Rotary klubas 2018– 2019 m. vykdė mokinių pažangumo skatinimo projektą, kurio metu skirtos premijos (suma – 24 250 Eur):

  • 10 didžiausią pažangą padariusių mokinių;

  • 4 didžiausią pažangą padariusioms klasėms ir jų vadovams;

  • 32 vien dešimtukus metiniuose įvertinimuose turintiems mokiniams;

  • 19 šimto balų įvertinimus už valstybinius brandos egzaminus gavusiems abiturientams.

Nauja!

Visiems rajono pedagogams įteikti darbo priemonių rinkiniai (vertė – 11 991 Eur).

Nauja!

Visiems rajono mokytojams, mokiniams ir jų tėvams suteikta galimybė naudotis „Vyturio leidyklos“ skaitmeninių knygų biblioteka. Didžiausias bibliotekos privalumas – didelis programinių ir konteksto knygų skaičius, palengvinantis lietuvių kalbos ir literatūros bei pradinių klasių mokytojų darbą.

Siekiant užtikrinti mokinių saugumą keliuose, visi pirmų klasių mokiniai aprūpinti šviesą atspindinčiomis liemenėmis (Lietuvos draudimo dovana).

Nauja!

Siekiant pagerinti mokinių mitybą, ugdyti vaisių ir daržovių produktų vartojimo įpročius, vykdoma programa „Vaisių ir daržovių vartojimo mokyklose skatinimas“. Įgyvendinant šią programą, 2019 m. į mokyklas buvo pristatomi obuoliai (11729 kg) ir morkos (2866 kg).