Verslumo skatinimas

UAB „Gonas“:

1 mln. Eurų investicija. 15 naujų darbo vietų.

2019 m. su UAB „Gonas“ pasirašyta trečioji investicijų sutartis, kuria investuotojas įsipareigoja: iki 2020-09-01 investuoti ne mažiau kaip 1 000 000 Eur į žuvies produktų gamybos technologinę įrangą ir pastatus (Ližių k.) bei sukurti 15 naujų darbo vietų.

14 įmonių

2010,67 Eur

Įmonių steigimo išlaidų subsidijavimas

26 įmonių

72 314,25 Eur

Darbo vietų steigimo subsidijavimas

20 įmonių

5779,89 Eur

Rinkodaros priemonių, negyvenamųjų patalpų nuomos, interneto puslapio kūrimo išlaidų subsidijavimas

Per 2019 metus Tauragės rajone įsikūrė 73 naujos įmonės

Jaunimo verslumo skatinimas

  • 81 rajono moksleivis ir studentas dalyvavo 3 mėnesius trukusiame projekte ,,Creativity Lab”, kurio metu buvo ugdomos jaunimo verslumo kompetencijos ir suteikta galimybė spręsti realius verslo organizacijų iššūkius.

  • 2019-02-21 savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašas. Juo vadovaujantis 16 įmonių, įdarbinusių 33 jaunus asmenis vasaros metu, skirtos kompensacijos (17 366 Eur).