Verslumo skatinimas

Parama jaunam verslui

 • 42437,98 Eur. Darbo vietų steigimo subsidija skirta 9 įmonėms, įkūrusioms 22 naujas darbo vietas.

 • 1290,83 Eur. Įmonių steigimosi išlaidos kompensuotos 9 įmonėms (2021 m. – 2319 Eur, 2020 m. – 2 061 Eur, 2019 m. – 2 011 Eur).

 • 2067,7 Eur. Rinkodaros priemonių išlaidos kompensuotos 6 įmonėms, negyvenamųjų patalpų nuomos kompensacija skirta vienai įmonei, internetinio puslapio kūrimo išlaidos kompensuotos 4 įmonėms.

Užimtumo skatinimas

 • 2022 m. rugpjūčio mėnesį Tauragės rajono savivaldybėje pradėtas įgyvendinti Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis.

 • Į veiklas įsitraukė 95 Tauragės rajono savivaldybės gyventojai, 67 asmenims suteiktos pirminės konsultavimo, tarpininkavimo, pavėžėjimo paslaugos. 1 asmuo įsidarbino. Modelio įgyvendinimo metu gyventojams teikiama kompleksinė pagalba, kurios tikslas – padėti nedirbantiems asmenims sugrįžti į darbo rinką.

Jaunimo užimtumas

Jaunimo iniciatyvos

 • Vyko jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų apdovanojimai „TAJA‘22“;

 • Vyko jau 5-asis „Menų festas’22“;

 • Savanorystės metams paminėti parkeliui prie jaunimo centro suteiktas „Savanorystės skvero“ pavadinimas.

Jaunimo savanorystė

 • Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje dalyvavo ir papildomus 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas gavo 18 jaunuolių;

 • Virš 70 savanorių prisidėjo prie COVID-19 suvaldymo;

 • Savanoriai prisideda prie daugelio renginių organizavimo.

 • Paminėti Europos ir Lietuvos jaunimo metai. Renginyje dalyvavo per 200 jaunuolių ir virš 50 su jaunimu dirbančių specialistų iš visos Tauragės apskrities. Vyko organizacijų mugė, jaunuoliai diskutavo apie karjeros pasirinkimą, emocinę sveikatą, jaunimo politiką, o su jaunimu dirbantys specialistai gilino savo žinias priklausomybių prevencijos, disleksijos sutrikimo ir darbo su jaunimu įrankių srityse.

Įgyvendinant Jaunimo vasaros užimtumo programą, 39 įmonėms, įdarbinusioms 72 jaunus asmenis vasaros metu, skirtos darbo užmokesčio kompensacijos.

Jaunimo vasaros užimtumui skatinti paskirstyta 56 343 Eur.