Verslumo skatinimas

Parama jaunam verslui

  • Darbo vietų steigimo subsidija skirta 29- ioms įmonėms, įkūrusioms 49-ias darbo vietas. Iš viso skirta 90 874 Eur.

  • Įmonių steigimosi išlaidos kompensuotos 18-ai įmonių. Iš viso skirta 2 319 Eur.

  • Rinkodaros priemonių, negyvenamųjų patalpų nuomos, interneto puslapio kūrimo, užsienio rinkų paieškos ir verslo plano, paraiškų rengimo išlaidos kompensuotos 9-ioms įmonėms. Iš viso skirta 1 454,39 Eur.

Per 2021 metus Tauragės rajone įsikūrė 13 įmonių

Bendradarbiaujant su UAB „GBY“ įgyvendintas dalies Sandėlių gatvės atnaujinimo (paprastojo remonto) darbų projektas. Atnaujintos asfalto dangos plotas – 3119 kv. m, įrengta trinkelių danga – 212 kv. m. 30 proc. sumos (26 987,59 Eur) prisidėjo UAB „GBY“.

Bendradarbiaujant su fiziniu asmeniu įrengtas apšvietimas Taurų k. Verslininkų gatvėje. Įrengta 29 vnt. apšvietimo atramų su šviestuvais. 30 proc. sumos (10 601,07 Eur) prisidėjo fizinis asmuo.

Jaunimo užimtumas

Jaunimo iniciatyvos

  • Vyko jau 4-asis „Menų festas’ 21“;

  • Jaunimo savanoriškos tarnybos programą baigė ir papildomus 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas gavo 23 jaunuoliai.

Jaunimo savanorystė

  • Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje dalyvavo ir papildomus 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas gavo 18 jaunuolių;

  • Virš 70 savanorių prisidėjo prie COVID-19 suvaldymo;

  • Savanoriai prisideda prie daugelio renginių organizavimo.

Jaunimo vasaros užimtumui skatinti paskirstyta 62 070 Eur.